skip to Main Content

การแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้โดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกัน การละเล่นพื้นบ้านของทางภาคใต้จึงมีลักษณะที่สัมพันธ์และคล้ายกับทางประเทศเพื่อนบ้านของเรา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา อาหารการกินและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความคล้ายกันจนแยกไม่ออก

วัฒนธรรมทางภาคใต้ ต่างใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย

โดยในอดีตนั้นทางประเทศมาเลเซียเคยเป็นส่วนหนึ่งของสยามจนต่อมาประเทศไทยเสียดินแดนในฝั่งมาเลเซียให้กับต่างชาติ

พื้นที่เดิมของประเทศมาเลเซียสามารถพบได้ว่าในหมู่บ้านเหล่านั้นชาวมาเลเซียสามารถพูดภาษาไทยได้เนื่องจากในอดีตพื้นที่นั้นเคยเป็นของประเทศไทยมาก่อนแต่เมื่อเกิดการเสียเอกราชดินแดนในส่วนนั้นจึงกลายเป็นของต่างชาติและต่อมาคือประเทศมาเลเซีย

สำหรับ การแสดงภาคใต้ มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งการค้าขายระหว่างประเทศที่สำคัญโดยมีเรือสินค้าจากประเทศต่างๆมาเทียบท่ายังภาคใต้แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกส ฝรั่งเศส ชาวจีน ส่งผลทำให้วัฒนธรรมต่างๆมีความผสมผสานไม่เว้นแต่ตึกราบ้านช่องที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง

จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ชิโนโปรตุกีส

ชิโนโปรตุกีส

ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดภูเก็ตภายในหนึ่งจังหวัดมีศิลปะและวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมไม่ว่า จะเป็นแบบชิโนโปรตุกีส ศิลปะแบบจีน ศิลปะไทย ศิลปะมลายู ไม่เว้นแต่การแสดงพื้นบ้าน โดยส่วนใหญ่จะมีการละเล่นเพื่อความบันเทิงและเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม เช่น การไหว้บรรพบุรุษ การไหว้ครู

สำหรับหนึ่งในการละเล่นที่มีความสำคัญของชาวภาคใต้และมีการสืบทอดมาอย่างยาวนานและมีการคาดการณ์ว่าเป็นการละเล่นที่มีมาไม่ต่ำกว่า 500 ปีนั่นคือ

การแสดงหนังตะลุง

หนังตะลุง การแสดงภาคใต้ ที่มีประวัติมายาวนาน

เพราะการแสดงนี้ใช้วิธีการเล่นกับไฟมีลักษณะเป็นเงา ซึ่งในอดีตเป็นความบันเทิงที่คนในยุคนั้นสามารถสร้างได้จากแสงและเงา นอกจากนี้การแสดงภาคใต้ยังมีอีกหลายส่วนที่น่าสนใจตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทั้งหมดนี้คือ… การแสดงภาคใต้


-โนรา หรือ มโนห์รา เป็นอีกหนึ่งการแสดงภาคใต้ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยในปัจจุบันนี้ยังคงมีคนรุ่นใหม่สืบทอดการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าชนิดนี้ สำหรับการแสดงโนราเป็นการร่ายรำผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีท่วงท่าที่อ่อนช้อยและงดงามพร้อมกับขับร้องและร่ายรำ

ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าการแสดงโนรานี้ได้รับอิทธิพลมาจากทางอินเดียโบราณ โดยมีการเผยแพร่จากพ่อค้าชาวอินเดีย

เนื่องจากมีการสังเกตว่าเบญจสังคีตเครื่องดนตรีในการแสดงโนราจะประกอบไปด้วยโหม่ง ฉิ่ง ทับกลอง ปี่

รวมถึงท่าร่ายรำที่คล้ายกับการแสดงของชาวอินเดีย โดยเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่เป็นความภูมิใจของชาวใต้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะการรำชั้นสูง

โดยการแสดงโนราแต่ละครั้งเพื่องานมงคลรวมถึงพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญ

 


– หนังตะลุง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงภาคใต้เปรียบเหมือนวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของมวลมนุษยชาติเนื่องจากเป็นศิลปะการแสดงที่เล่นกับแสงและเงา โดยเชื่อว่าเป็นการแสดงของคนโบราณที่มีมาอย่างยาวนานโดยใช้ตัวละครในการเล่าเรื่องผูกเรื่อง เพื่อความสนุกสนาน

โดยเป็นมหรสพที่นิยมแสดงในงานมงคล เช่น งานบุญ งานเฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานศพ

 


– ระบำร่อนแร่ เป็นการแสดงของชาวใต้ที่มีอุปกรณ์ในการแสดงคือเสียมขุดดิน หินกรวดทรายโดยได้รับการพัฒนามาจากอาชีพของชาวบ้านในยุคนั้นเนื่องจากในอดีตทางภาคใต้มีแร่ที่สำคัญอยู่หลายชนิดรวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร่จึงได้เกิดการแสดงระบำร่อนแร่ขึ้นมา

โดยเป็นการเล่าเรื่องและแสดงวิธีการร่อนแร่ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของชาวใต้ในยุคนั้น

 


– ลิเกฮูลู เป็นการแสดงที่มีการปะทะคารมโต้ตอบกันอย่างสนุกสนานเปรียบได้กับการแสดงของทางภาคกลางคือเพลงฉ่อยสำหรับลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายกับเพลงฉ่อยโดยเป็นได้รับความนิยมจากชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ตลอดจนชาวมุสลิมมาเลเซีย

โดยมักใช้ทำการแสดงในงานสำคัญๆของชาวมุสลิมเช่นงานแต่ง

 


– รองเง็ง เป็นการแสดงที่ผสมผสานกันระหว่างการร้องและท่าเต้น โดยเนื้อเพลงที่ใช้ร้องรองเง็งจะต้องร้องสดโดยมีเป็นการโต้ตอบกันระหว่างชายหญิงซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและไหวพริบในการโต้ตอบ พร้อมเน้นความสวยงามของท่วงท่าโดยที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกัน

 


– ตารีกีปัส เป็นการแสดงพื้นบ้านของทางภาคใต้โดยใช้พัดในการประกอบการแสดงควบคู่กับเพลงประกอบกับการรำพัดที่มีความไพเราะพร้อมกับท่วงท่าลีลาอันอ่อนช้อยของผู้แสดง

 


– ซำแปง หรือ รำเป็ง เป็นการแสดงที่มีท่าทางในการเต้นคล้ายกับการแสดงรองเง็งโดยมีการสันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมาจากการแสดงของทางฝรั่งเศส โดยท่าทางในการร่ายรำจะมีแบบฉบับที่เฉพาะตัวของชาวพื้นเมือง

โดยการแสดงชนิดนี้นิยมใช้แสดงต่อหน้าแขกบ้านแขกเมืองหรือคนสำคัญ

รวมทั้งเต้นโชว์ในงานรื่นเริงซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาการแสดงโดยมีเครื่องดนตรีที่เป็นไวโอลีนเข้ามามีบทบาทในการบรรเลงดนตรีไปพร้อมกับจังหวะที่สนุกสนาน

 

เรียกได้ว่าการแสดงภาคใต้เป็นการแสดงที่มีความเฉพาะตัวและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยส่วนใหญ่การแสดงมักมีความสัมพันธ์กับศาสนาและความเชื่อพร้อมยังบอกด้วยว่าภาคใต้ของเราและประเทศมาเลเซียต่างเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีวัฒนธรรมที่กลมกลืนซึ่งกันและกันเป็นอีกหนึ่งการแสดงพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์และสืบทอดตราบนานเท่านาน

Back To Top