skip to Main Content
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง นับว่าเป็นมรดกของไทยแห่งหนึ่ง

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง นับว่าเป็นมรดกของไทยแห่งหนึ่ง

แหล่งโบราณคดีวิทยาบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีวิทยาสำคัญแห่งหนึ่ง อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ทำให้รับทราบถึงการดำรงอยู่ในแต่ก่อนประวัตศาสตร์ ย้อนไปไปกว่า ๔,๓๐๐ ปี ร่องรอยของคนเราในประเทศไทยยุคดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีความก้าวหน้าแล้วในหลายๆด้าน โดยยิ่งกว่าเกม สล็อต 007 อีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นด้านวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจหรือความคิด อันเป็นวัสดุสำหรับช่วยทำให้เขาเหล่านั้นสามารถดำรงชีพ และก็สร้างสังคมวัฒนธรรมของผู้คนได้ต่อเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน

แหล่งโบราณคดีวิทยาบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกราวๆ ๖๐ กิโล ตั้งอยู่บนเนินดินสูง รูปยาวรี ตามแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ราวๆ ๔๐๐ ไร่ กึ่งกลางเนินสูงยิ่งกว่าพื้นที่บริเวณราว ๘ เมตร

ความสำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

วัฒนธรรมบ้านเชียงก็เลยถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีความหมายแห่งหนึ่งของโลก มีประวัติภูมิหลังอันช้านานนับพันๆปี โดยมีการวิวัฒนาการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้าน รู้จักปลูกข้าวและก็เลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเมื่อโดยประมาณ ๕,๖๐๐ ปีมาแล้ว และมีการเรียบเรียงเป็นต้นว่า การฝังศพเป็นจารีตประเพณีตกทอดต่อๆกันมาหลายยุค นับเป็นหลักฐานสำคัญในการค้นคว้าหัวข้อการจัดระเบียบสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ นอกนั้นยังมีหลักฐานที่บอกให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี อย่างเช่น”การสร้างเครื่องปั้นดินเผาด้วยฝีมือขั้นสูง”, “การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยโลหะ”

โดยเป็นการประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่มีวิธีการเป็นของวัฒนธรรมบ้านเชียงเอง ไม่ได้รับอิทธิพลจากจีนหรือประเทศอินเดียดังที่เคยรู้เรื่องกัน และก็ยังมีการศึกษาค้นพบกระดูกสัตว์ชนิดต่างๆแล้วก็เปลือกหอยด้วย ซึ่งทำให้นักโบราณคดีสามารถรู้เรื่อง แล้วก็ชี้แจงถึงวิธีการดำรงชีวิตของคนเราในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนนั้นได้ จากหลักฐานการใช้เหล็กและก็จากกระดูกควายที่เจอ นักโบราณคดีสรุปได้ว่ามนุษย์รู้จักกระบวนการทำนาในที่ลุ่มรวมทั้งมีการไถทุ่งนาแล้วเมื่อราวเกือบจะ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ส่วนหลักฐานกระดูกสัตว์ต่างๆและก็เปลือกหอยหลายแบบ นักโบราณคดีสามารถกล่าวได้ว่าสัตว์จำพวกใดน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง แล้วก็สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ที่ถูกล่าหรือจับมาเป็นของกิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top